Chi tiết thành viên

Lê Tài

Lê Tài

Viễn thông & CNTT, trí tuệ nhân tạo, phân phối và bán lẻ, đa dịch vụ

Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng

Số di động: 0903 053 979

Địa chỉ email: tai.le@mobifone.vn

Công ty: Công ty TNHH Mobiphone tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Viễn thông & CNTT, trí tuệ nhân tạo, phân phối và bán lẻ, đa dịch vụ

Địa chỉ: 4A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Viet Nam

Giới thiệu công ty: Tầm nhìn: Tầm nhìn 2015-2020 của MobiFone được thể hiện rõ nét trong thông điệp “Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng”. Tầm nhìn này phản ánh cam kết của chúng tôi hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững dựa trên ba mối quan hệ trụ cột: với khách hàng, với đối tác, và từng nhân viên. Sứ mệnh: Với MobiFone, sứ mệnh của chúng tôi là đem lại những sản phẩm và dịch vụ kết nối mỗi người dân, gia đính, gia đình, doanh nghiệp trong một hệ sinh thái, nơi những nhu cầu trong cuộc sống, công việc, học tập và giải trí được phát hiện, đánh thức và thỏa mãn nhằm đạt được sự hài lòng, phát triển và hạnh phúc. Phát triển trong nhận thức, trong các mối quan hệ, trong cơ hội kinh doanh và hạnh phúc vì được quan tâm, được chăm sóc, được khuyến khích và được thỏa mãn. Tăng trưởng và hạnh phúc là động lực phát triển của các cá nhân cũng như toàn xã hội.