Chi tiết thành viên

 LÊ VIẾT THUẬN

LÊ VIẾT THUẬN

Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón

Số di động: 0919166879

Địa chỉ email: binhdienlamdong@gmail.com

Website: www.binhdienlamdong.com.vn

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón

Địa chỉ: Quốc lộ 20, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Viet Nam

Giới thiệu công ty: Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, vật nuôi. Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị công nghệ sản xuất phân bón. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón.