Chi tiết thành viên

Nguyễn Đức Hoài

Nguyễn Đức Hoài

Công nghệ thông tin

Ngày tham gia: 15/01, 2018

Hạn đóng phí: 15/01, 2021

Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0901707199

Số di động: 0888468988

Địa chỉ email: duchoai@toucan.vn

Website: https://toucan.vn

Công ty: Công ty cổ phần Toucan

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 81 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Viet Nam

Giới thiệu công ty: Crm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, BrandingCrm, Pos bán hàng, website, Branding